ඔබගේ Internet Account Hack කරලා, ඔබට කරගන්න දෙයක් නැද්ද ? - Saagaraya Blog

Breaking

Movies, TV Series, Softwares, Music, Games, Trailers, Technology News, Blogger, Sinhala Tricks, Tips and Tutorials.

Friday, September 16, 2011

ඔබගේ Internet Account Hack කරලා, ඔබට කරගන්න දෙයක් නැද්ද ?

ඔබගේ Internet Account Hack කරලා, ඔබට කරගන්න දෙයක් නැදද

Facebook හා වෙනත් Social Networks සම්බන්දයෙන් හෝ Internet එකේදි ඔබට අකටයුත්තක් සිදුවී ඇත්නම් වහාම ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට  පැමිණිලි කරන්න.

The Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team | Coordination Centre (Sri Lanka CERT|CC)

ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට

උදාහරණ ලෙස..

  • ඔබගේ නමින් වෙනත් Facebook Account එකක් ඇත්නම්,
  • ඔබගේ Facebook Account එක Hack කරලා කියලා දැනෙනවනම්,
  • ඔබගේ Email එක Hack කරලා කියලා දැනෙනවනම්,

ආදි දේවල් සහ ඔබට සිදුවී ඇති අකටයුතු සම්බන්දයෙන් පැමිණිලි කරන්න.

ඒ වගේම මම ඔබට කිවයුතු කරණා කීපයක් ඇත. මේ කාරණා ඔබට කියන්නේ මෙවැනි දේවල් වලින් ආරක්ෂාවීමටයි.

  • ඔබ කිසිම කෙනෙකුට ඔබගේ Password එක දෙන්න එපා. (අඩුම තරමේ හොදම යාළුවට,අම්මට තාත්තටවත්)
  • නොදන්නා Facebook apps Install කරගන්න එපා.
  • ඔබගේ Phone Number එක Facebook එකේ දාන්න එපා.
  • Facebook එකේ තිබෙන Security Option ක්‍රියාත්මක කරන්න.
  • ඔබ නොදන්නා කිසිම කෙනෙක් එක්ක වැඩිය කතාවට යන්න එපා.
  • ඒවගේම මේ කරුණ තමයි බෝහෝම වැදගත්.ඒ තමයි කවුරුහරි ඔබ Online ඉන්නවිට ඔබත් එක්ක Chat කරන්න *ඇවිත් ඔබට Link එකක් දුන්නෝත් "ඔයා මේකට ගිහිල්ලා Facebook Account එකෙන් Log වෙන්නකෝ" කියලා. කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මොකද ඔයා බැරිවෙලාවත් ඒ Link එකට ගිහිල්ලා Log වුනොත්, මෙයා Hacker කෙනෙක්නම් ඔයාගේ Facebook Password එක මෙයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා.

මේ ආකාරයට ඔබව අපහසුතාවයට පත්වෙන ඕනෑම කටයුත්තකදි පහතින් දක්වා ඇති ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට පැමිණිලි කරන්න. ඒවගේම මෙවැනි දේවල් ආයේ නොවෙන්නත් වගබලාගන්න ඕන.

මේ පැමිණිලි පිලිබදව ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය ,අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්මේන්තුව හා සම්බන්දවයි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි හොරු අහුවුනොත් දෙන දඩුවම ගැන අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්මේන්තුවයි තීරණය කරන්නේ.

Address : Room 2-119A, BMICH, Bauddhaloka Mawatha,Colombo 07, Sri Lanka
Tel : +94 11 269 1692
+94 11 269 1064
+94 11 267 9888
Fax : +94 11 269 1064
E-Mail : slcert@cert.gov.lk
Web Site : Sri Lanka CERT|CCHacking, Facebook Account එක Hack කරලා, Social Networks, ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය,

2 comments: